Waarom veiligheid in jouw team het allerbelangrijkste is
03 januari 2018 
2 min. leestijd

Waarom veiligheid in jouw team het allerbelangrijkste is

Stephan hier!

Oh, wat is dit een interessant onderwerp! Hier is nog zoveel in te verbeteren en te leren! Want stel dat je zou weten hoe het is om je team bewust naar een hoger level te tillen en daarmee uiteindelijk Magische Resultaten te behalen?

Oké, oké, wellicht kom ik wat erg enthousiast over, maar dat ben ik ook.

Als jij meer over teams weet, misschien wel  expert wordt, dan maak jij nog meer verschil!

6 succesfactoren voor topteams

Er zijn in de literatuur 6 succesfactoren te vinden die onomstootbaar aantonen dat er een lineair verband bestaat tussen het niveau van teams en resultaten.

Teams op een hoger level –> meer resultaten.

Van de 6 succesfactoren willen we graag één heel belangrijke met je delen.

Eén die we heel vaak voorbij zien komen in teams en waarmee je snel een grote stap kan maken. Soms is het hardnekkig en onbewust en heel vaak heel erg vervelend (sorry).

Het gaat om veiligheid!

Veiligheid

Voordat we later verder gaan hoe je dit kan verbeteren of hoe je dit kan herkennen is natuurlijk eerst de vraag:

Definitie

De definitie die wij hanteren is:

Psychologische veiligheid is een gedeelde overtuiging dat een team een veilige omgeving is om sociale risico’s te nemen

Of wel, durf en lef om je kwetsbaar op te stellen.

Waarom is het belangrijk?

Als er geen veiligheid is, is er angst.

Als er sprake is van Veiligheid, (psychologische Veiligheid wel te verstaan) in een team, kunnen medewerkers proactief voorkomen dat er fouten worden gemaakt en ontstaat er een lerende omgeving waarin van fouten geleerd wordt.

Wat levert dit op?

 • teamleden voelen zich vrij om zich nader te informeren
 • teamleden durven om hulp te vragen
 • teamleden zijn niet bang om fouten te maken
 • teamleden voelen zich geaccepteerd en gerespecteerd.
 • teamleden voelen zich minder snel belemmerd om zich uit te spreken
 • teamleden voelen zich gemotiveerder om het team of organisatie te helpen verbeteren.
 • teamleden voelen zich meer betrokken
 • teamleden leren van gemaakte fouten (teamleren)

Wat kost het als het er niet is?

 • onderlinge spanningen
 • dalende prestaties
 • hoger ziekteverzuim

Waar hebben we het over?

Veiligheid is de basis van samenwerking. Als er geen veiligheid is, vergeet het maar! Maslov heeft dan ook niet voor niets veiligheid onderaan de piramide gezet.

Ook Edgar Schein en Warren Bennis (1965) introduceerden in hun onderzoek de term psychologische veiligheid.

Amy Edmondson werkte hun idee uit voorbij het individuele niveau naar de psychologische veiligheid in het team. Medewerkers voelen zich veilig in een high performance team wanneer ze het idee hebben dat ze niet er onder zullen lijden als ze hun ware aard laten zien.

Google heeft in zijn onderzoek van 2016 aangetoond dat veiligheid de belangrijkste factor is voor succesvolle teams.

Cultuur, dus waarden en overtuigingen zijn belangrijk

Zorg ervoor dat de Kernwaarden van de organisatie, het team, de betrokkenen duidelijk zijn en zichtbaar zijn. Wat vinden jullie normaal?

Mag jij jouw ware aard laten zien?

In welke mate mag en kan jij in het team jezelf laten zien?
In hoeverre is er voldoende respect? Want hoe meer respect, hoe meer je je kan geven.

Houd je je af en toe politiek stil of geef je jezelf (volledig) bloot!

Wat kun je doen?

Check eens voor jezelf – of misschien heb je dat zojuist vanzelf al gedaan – hoe het staat met Veiligheid in jouw team?
Wat voor een cijfer geef je het, op de schaal van 0 tot 10, waarbij de 0 staat voor absoluut onveiligheid, wellicht zelfs angst en een 10 maximale Veiligheid, maximaal jezelf kwetsbaar mogen en kunnen opstellen/geven.

Een prachtig en belangrijk onderwerp voor teams! In ons volgende blog vertel ik jullie hoe je Veiligheid kunt herkennen,  tot snel!

Gratis V6 Team Score Card

Wil je ook weten wat de andere succesfactoren zijn en hoe jouw team ervoor staat?

Download gratis de Victory 6 Team Scorecard en weet binnen 10 minuten op welk level jouw team werkt en (dus ook) presteert!

Over de schrijver
Reactie plaatsen