change leadership
Marja den Braber
change leadership
06/05/2012
2 min

de 8 stappen naar een succesvolle verandering

06/05/2012
2 min

‘ Onze ijsberg smelt!’ Een interessant en makkelijk leesbaar boek voor managers over het succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden. Een aanrader! John Kotter, expert op het gebied van veranderingsmanagement, beschrijft samen met Holger Rarhgeber in de vorm van een fabel over pinguïns, de 8 stappen naar succesvolle verandering

Wat zijn de 8 belangrijkste stappen in veranderingsmanagement? Wij hebben alvast een korte samenvatting voor je gemaakt:

  1. Urgentiebesef vestigen
  2. De leidende coalitie vormen
  3. Een visie en strategie ontwikkelen
  4. De veranderingsvisie communiceren
  5. Een breed draagvlak voor de verandering creëren
  6. Korte-termijnsuccessen genereren
  7. Verbeteringen consolideren en meer verandering tot stand brengen
  8. Nieuwe benaderingen verankeren in de cultuur

Stap 1
De eerste stap die genomen moet worden is urgentiebesef vestigen. Je kan het gevoel voor noodzaak versterken naar aanleiding van een praktijksituatie die de kloof tussen de huidige en de gewenste prestaties laat zien. Bij de eerste stap hoort ook het opsporen van de oorzaken van zelfgenoegzaamheid binnen de organisatie en het verduidelijken van de rol van de managers bij het implementeren van een veranderingsinitiatief

Stap 2
De tweede stap is het vormen van een leidend team of dominante coalitie. Hierbij is het van belang de juiste mensen te betrekken, duidelijke doelen te formuleren en een klimaat van vertrouwen en betrokkenheid binnen de organisatie te creëren

Stap 3
Stap drie is om een juiste visie en strategie te ontwikkelen en een duidelijke rol van het team dat de visie ontwikkelt te bepalen. In de derde stap wordt dus het veranderingsplan gemaakt

Stap 4
De vierde stap is het communiceren van de verander visie. Ook is het belangrijk constant de dialoog aan te gaan met de belanghebbenden en hen te betrekken bij het veranderingsproces

Stap 5
In de vijfde stap moet er een breed draagvlak worden gecreëerd. Neem barrières weg die mensen verhinderen om de visie in de praktijk te brengen. Moedig mensen aan om risico’s te nemen en innovatief te zijn! Belangrijk is ook om na te gaan welke zorg en emoties er achter weerstand zitten

Stap 6
De zesde stap is het genereren van korte termijn successen. Zichtbare prestatie-verbeteringen plannen en ook daadwerkelijk tot een succes maken! Bij deze stap hoort ook het zichtbaar en overtuigend communiceren over de successen en het geleerde inbedden in het veranderingsplan

Stap 7
De zevende stap is het consolideren van de verbeteringen en het tot stand brengen van meer veranderingen. Streef hiervoor de volgende doelen na: zorg dat de snelheid en de geloofwaardigheid met elkaar in evenwicht zijn wil je de bereikte resultaten consolideren. Probeer om erachter te komen wat werkt, dit moet worden verfijnd en overgebracht naar andere disciplines binnen de organisatie. Stem de belangrijkste aspecten op elkaar af. Het menselijke element moet in balans zijn, zorg er ook voor dat de verandering alle niveaus binnen de organisatie bereikt en vraag feedback over de effectiviteit daarvan. Tot slot zorg ervoor dat de steun, het urgentiebesef en het vertrouwen van de leiders niet afneemt

Stap 8
De laatste stap is dom de nieuwe benaderingen in de organisatiecultuur te verankeren. Dit betekent dat er een nieuwe cultuur moet worden gecreëerd. De achtste stap is er zodoende op gericht om de nieuwe situatie te bestendigen

In onze open training Change Leadership (module 3) gebruiken wij dit model in combinatie met alle relevante kennis en vaardigheden die in de voorgaande modules zijn uitgewerkt

Sta jij net voor of zit je misschien midden in een veranderproces? In een businesstraject kunnen wij jouw organisatie begeleiden bij de complexe veranderingen waar jullie voor komen te staan

Reacties
Categorieën